XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BÁNH MỨT CƠ SỞ PHAN VĂN TRỌNG KIM THANH

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BÁNH MỨT CƠ SỞ PHAN VĂN TRỌNG KIM THANH

Đ/C: Ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tên và số hợp đồng

HĐKT số 01.NT/MTV-KT.14 Tư vấn - Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sản xuất bánh mứt, công suất 3 m3/ngày đêm.

Ngày ký hợp đồng

19 – 03 - 2014

Ngày hoàn thành

10 – 04 - 2014

Giá hợp đồng

100.000.000 VNĐ

Tên dự án

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 3 m3/ngày đêm.

Chủ đầu tư

Phan Văn Trọng

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:

Ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

 

 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định

1. Loại hàng hóa

Thiết bị xử lý nước thải sản xuất

2. Về giá trị

100.000.000 VNĐ

3. Về quy mô thực hiện

Công suất: 3 m3/ngày.đêm

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

- Tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị theo hồ sơ thiết kế của hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt.
- Vận hành và chuyển giao công nghệ đạt theo tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 40:2010, Cột B;

 

 

 

  • Đại học Sài Gòn
  • Đại học Sài Gòn
hỗ trợ trực tuyến
Mr Thưởng 091 678 1292