XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGUYỄN HOÀNG LÂM

XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGUYỄN HOÀNG LÂM

Đ/C: Số 28 Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Tên và số hợp đồng

HĐKT số 2.1.HĐNT.MTV.PKDK.2014 Tư vấn - Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sản phòng khám đa khoa, công suất 10 m3/ngày đêm.

Ngày ký hợp đồng

21 – 06 - 2014

Ngày hoàn thành

13 – 08 - 2014

Giá hợp đồng

187.000.000 VNĐ

Tên dự án

Hệ thống xử lý nước thải phòng khám đa khoa, công suất 10 m3/ngày đêm.

Chủ đầu tư

BS. Nguyễn Hoàng Lâm

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:

Số 28 Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định

1. Loại hàng hóa

Thiết bị xử lý nước thải phòng khám đa khoa

2. Về giá trị

187.000.000 VNĐ

3. Về quy mô thực hiện

Công suất: 10 m3/ngày.đêm

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

- Tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị theo hồ sơ thiết kế của hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt.
- Vận hành và chuyển giao công nghệ đạt theo tiêu chuẩn nước thải y tế QCVN 28:2010, Cột B;

 

 
  • Đại học Sài Gòn
  • Đại học Sài Gòn
hỗ trợ trực tuyến
Mr Thưởng 091 678 1292