XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỆ THỐNG THỨC ĂN NHANH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM

XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỆ THỐNG THỨC ĂN NHANH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Đ/C: Lầu 5, Số 91 pasteur, phường Bếnh Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tên và số hợp đồng

HĐNT số 01.14 HDNT/MTV/HNGK.14. Tư vấn - Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải chuỗi nhà hàng, công suất 5 m3/ngày đêm.

Ngày ký hợp đồng

08 - 2014

Ngày hết hạn

08 - 2015

Giá hợp đồng

45.000.000 VNĐ/ nhà hàng

Tên dự án

Hệ thống xử lý nước thải chuỗi nhà hàng, công suất 5 m3/ngày đêm.

Chủ đầu tư

Cty TNHH  TP và Giải Khát Việt Nam

Địa chỉ:

 

Điện thoại/fax

Lầu 5, Số 91 pasteur, phường Bếnh Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định

1. Loại hàng hóa

Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt

2. Về giá trị

45.000.000 VNĐ/ nhà hàng

3. Về quy mô thực hiện

Công suất: 5 m3/ngày.đêm

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

- Tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị theo hồ sơ thiết kế của hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt.
- Vận hành và chuyển giao công nghệ đạt theo tiêu chuẩn nước thải y tế QCVN 14:2008, Cột B;

   

 

 

  • Đại học Sài Gòn
  • Đại học Sài Gòn
hỗ trợ trực tuyến
Mr Thưởng 091 678 1292