XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY DỆT NHUỘM LIÊN MINH

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY DỆT NHUỘM LIÊN MINH

Đ/C: KCN Long Thành, đường số 3, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tên và số hợp đồng

HĐKT số 010/2013/HĐKT/MTV Cung cấp lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ trạm xử lý nước thải, Công suất 500m3/ngày.đêm

Ngày ký hợp đồng

06-06-2013

Ngày hoàn thành

14-10-2013

Giá hợp đồng

4.560.000.000 VNĐ

Tên dự án

Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm, công suất 500 m3/ngày đêm.

Nhà thầu chính

Công ty TNHH Điền Giang

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

Số 105/3A Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

08 388 42798

Mô tả tính chất tương tự theo quy định

1. Loại hàng hóa

Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt

2. Về giá trị

4.560.000.000 VNĐ

3. Về quy mô thực hiện

Công suất: 1000m3/ngày.đêm

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

- Cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị;
- Vận hành và chuyển giao công nghệ đạt theo tiêu chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 13:2008, cột A;

   

 

  • Đại học Sài Gòn
  • Đại học Sài Gòn
hỗ trợ trực tuyến
Mr Thưởng 091 678 1292