XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ SẢN XUẤT THÀNH LONG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ SẢN XUẤT THÀNH LONG

Đ/C: 42/21 Nguyễn Thượng Hiền, Phường  5, Quận 3, Tp.HCM

Tên và số hợp đồng

HĐKT số 02/NT/MTV-TL Tư vấn, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải  của Cơ Sở Sản Xuất Thành Long

Ngày ký hợp đồng

01-09-2014

Ngày hoàn thành

20-09-2014

Giá hợp đồng

30.000.000 VNĐ

Tên dự án

Tư vấn thiết kế

Tên chủ đầu tư

Cơ sở sản xuất Thành Long

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

Số 42/21 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

08 833 4865

Mô tả tính chất tương tự theo quy định

1. Loại hàng hóa

Thiết bị xử lý nước thải sản xuất bánh mứt

2. Về giá trị

30.000.000 VNĐ

3. Về quy mô thực hiện

Công suất: 3 m3/ngày.đêm

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

- Tư vấn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải;
- Cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị;
- Vận hành và chuyển giao công nghệ đạt theo tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008, cột B;

 

 
  • Đại học Sài Gòn
  • Đại học Sài Gòn
hỗ trợ trực tuyến
Mr Thưởng 091 678 1292