XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN LÊ NGỌC TÙNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN LÊ NGỌC TÙNG

Đ/C: Số 1 Hoàng Lê Kha, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tên và số hợp đồng

HĐKT số 013/2013/MTV/HDKT Tư vấn - Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Lê Ngọc Tùng, công suất 100 m3/ngày đêm.

Ngày ký hợp đồng

2013

Ngày hoàn thành

06 – 11 - 2013

Giá hợp đồng

669.851.000 VNĐ

Tên dự án

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, công suất 100 m3/ngày đêm.

Nhà thầu chính

Công ty TNHH Điền Giang

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

Số 105/3A Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

08 388 42798

Mô tả tính chất tương tự theo quy định

1. Loại hàng hóa

Thiết bị xử lý nước thải bệnh viện

2. Về giá trị

669.851.000 VNĐ

3. Về quy mô thực hiện

Công suất: 100 m3/ngày.đêm

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

- Tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị theo hồ sơ thiết kế của hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt.
- Vận hành và chuyển giao công nghệ đạt theo tiêu chuẩn nước thải y tế QCVN 28:2010, Cột B;

   
  • Đại học Sài Gòn
  • Đại học Sài Gòn
hỗ trợ trực tuyến
Mr Thưởng 091 678 1292