XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOMPENH

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOMPENH

Đ/C: PHNOMPENH - CAMPUDIA

Tên và số hợp đồng

HĐKT số 2013/MTV/HDKT Tư vấn - Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bệnh viện chợ rẫy Phnompenh, công suất 160 m3/ngày đêm.

Ngày ký hợp đồng

06 – 06 – 2013

Ngày hoàn thành

09 – 08 - 2013

Giá hợp đồng

1.716.000.000 VNĐ

Tên dự án

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, công suất 160 m3/ngày đêm.

Nhà thầu chính

Công ty TNHH Điền Giang

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

Số 105/3A Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

08 388 42798

Mô tả tính chất tương tự theo quy định

1. Loại hàng hóa

Thiết bị xử lý nước thải bệnh viện

2. Về giá trị

1.716.000.000 VNĐ

3. Về quy mô thực hiện

Công suất: 160 m3/ngày.đêm

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

- Tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị theo hồ sơ thiết kế của hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt.
- Vận hành và chuyển giao công nghệ đạt theo tiêu chuẩn nước thải công nghiệp TC Andex 2, Cột B;

   

 

  • Đại học Sài Gòn
  • Đại học Sài Gòn
hỗ trợ trực tuyến
Mr Thưởng 091 678 1292