CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM

CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM

Đ/C: 702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Tên và số hợp đồng

HĐNT số 01.30.12 / MTV – HP. Tư vấn - Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước sinh hoạt, công suất 5 m3/giờ.

Ngày ký hợp đồng

03 - 2015

Ngày hết hạn

Đang thi công

Giá hợp đồng

174.812.000 VNĐ

Tên dự án

Cải tạo Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt

Nhà thầu chính

RMIT VIET NAM

Địa chỉ:

Điện thoại/fax

702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

84-8-3776  1300/ 84-8-37761399

Mô tả tính chất tương tự theo quy định

1. Loại hàng hóa

Cải tạo Thiết bị xử lý nước cấp sinh hoạt

2. Về giá trị

174.812.000 VNĐ

3. Về quy mô thực hiện

Công suất: 5 m3/giờ

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

- Tư vấn cải tạo, cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị theo hồ sơ thiết kế của hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt.
- Vận hành và chuyển giao công nghệ đạt theo tiêu chuẩn nước thải y tế QCVN 02:2010/BYT

   

 

 

  • Đại học Sài Gòn
  • Đại học Sài Gòn
hỗ trợ trực tuyến
Mr Thưởng 091 678 1292